SE53694/2016 Soybex Shimmering Beauty (Ester) patellaundersökt UA.

                             Ägare och foto Erika Semmingsson. 

Zukis Lydnadstävling Fagersta 20181020

Dagsljus Liberian Girl (Zuki)

14. Ewa Hansson Dagsljus Liberian Girl Ludvika BK 141p Godkänd

Domare: Ingemar Elfström

 
Antal startande: 27

 Lydnad Startklass

MomentPoängKoefficientSumma
Följsamhet 6.0 4 24.0
Inkallande 8.0 3 24.0
Sitt under marsch 5.0 3 15.0
Apportering 6.0 3 18.0
Fjärrdirigering 7.0 2 14.0
Hopp över hinder 9.5 2 19.0
Helhet 9.0 3 27.0
Totalpoäng 141.0
Pris Godkänd