Parningsplaner för 2021

Om allt går som jag vill så försöker vi para Wimsa igen och eventuellt parar vi Wimsas dotter också.

Wimsa gick tom så det blev inga valpar.

Wimsa  foto Sofie Annersved  Fidji 20200214
Soybex Whimsical Miracle (mittelspitz     Black Nose Team Fidji(Kleinspitz)