Planer för år 2019

 Planerar parning på SE40064/2014  Soybex Whimsical Miracle (Wimsa).

Hane meddelas senare, löper troligtvis januari 2019

Wimsa mars 2018

***************************************************************************************