SE48657/2019 Soybex Fighting Spirit
(kallas för Tjalle)

Black&Tan hane med patella UA och ögon UA

Han är inte utställd ännu på grund av pandemin.

 

 

Soybex Fighting Spirit 201021