SE40065/2014 Soybex Sweet Miracle (Tuva)

Tuva har flyttat till nytt hem hos Barbro Semmingsson i Vikmanshyttan.

Tuva juli 2018  Tuva juli 2018xx