Kanske, kanske, kanske blir det en valpkull till våren 2025

Soybex Magnificent Zaphira 5v. 20210427