Undersöknings datumVeterinär / KlinikResultat (vänster+höger led)
2020-12-11 Sjödahl-Essén Titti Öga UA
2019-02-11 Kjellander Inger Öga UA
2017-03-01 Wallin Håkansson Berit Öga UA
2015-08-12 Granar Marie patella, ua
2015-08-12 Granar Marie Öga UA
2014-08-19 Granar Marie Öga UA