Undersöknings datum      Veterinär / Klinik               Resultat
2011-03-07 AB Veterinärservice ED ua (0)
2011-03-07 AB Veterinärservice HD grad A
2010-01-22 Martinsen Christopher öga ua