SE12050/2016 Soybex Something Special ögonlyst och patellaundersökt UA.

Helix 15 månader. 20170313
Helix 15 månader. Foto: Dessirée Larsson