Utställning i Ransäter 28 juli 2018

SE43491/2012 Soybex Sweet Temptation; exellent och 2:a i konkurensklassen.

SE40064/2014 Soybex Whimsical Miracle; exellent och 2:a i konkurensklassen.

Domare; Anne-Chaterine Edoff