SE53694/2016 Soybex Shimmering Beauty (Ester) patellaundersökt 20181206
                             Ägare och foto Erika Semmingsson.