SE48656/2019 Soybex Man In Black (Enzo) 
    Ögonlyst och patellaundersökt UA

DSC_0525 (3)

Ägare: Marianne Mårtensson